Pilgrim Medelpad Jämtland -

Förening

Kontakt: Ulrika Hådén, ordförande –  ulrhad@gmail.com

Stadgar (pdf)

Föreningen Pilgrim Medelpad har till uppgift att
* 1 - hävda pilgrimstanken, med den yttre och den inre vandringen för kropp och själ, där andligheten inte glöms bort.

* 2 – vara ett nätverk och en kontaktpunkt för pilgrimer, både dem som vill ha information om leden och aktuella vandringar och för dem som vill arbeta aktivt i föreningen.

* 3 – bidraga till att Pilgrimsleden S:t Olof i Medelpad hålls i ett vandrarvänligt skick.

Detta innebär att föreningen arbetar för att fler möjligheter till övernattningar och mat ordnas och presenteras längs leden, till nytta speciellt för långvandrarna. Även möjligheten att göra korta dagsetapper ska finnas, gärna med god måltid och underhållning efteråt. Genom att på detta sätt anordna arrangemang på och omkring leden kan användningen av leden öka.

* 4 – utbilda vandringsledare för alla etapper.

* 5 – sprida kunskap om och marknadsföra (lokalt inom Medelpad, nationellt och internationellt) Pilgrimsleden S:t Olof och tanken med pilgrimsvandring.

Ett sätt att göra detta är att föreningen, om möjligt, årligen gör ett enkelt informationsblad som sprids till alla berörda turistinformationsplatser, med aktuella uppgifter om mat, logi, sevärdheter och program längs leden.

* 6 – öka intresset och kunskapen om den lokala historien kring pilgrimsvandringarna, söka, samla och föra vidare fakta, sagor och sägner.

* 7 – hålla kontakt och samverka med organisationer som arbetar med angränsande leder och som har liknande syften.

Föreningen vill samverka med andra pilgrimsföreningar, organisationer och nätverk, hembygdsföreningar, församlingar/kyrkor, t ex samrådsgruppen för leden inom Medelpad, dem som arbetar inom Jämtland med Pilgrimsleden S:t Olof, Pilgrimsrådet i Härnösands stift, med flera.

*8  * samarbeta med och på olika sätt uppmuntra föreningar och organisationer som i sin verksamhet kan använda leden, eller delar av leden. I nte bara pilgrimer kan ha intresse av att använda leden, utan även motionärer i allmänhet och andra grupper. Ökad användning gör att leden hålls öppen och bidrar även till allmän landsbygdsutveckling.


2018-07-03

Kom med i föreningen pilgrim Medelpad. Vem som helst som vill stödja pilgrimsarbetet är välkommen, likaväl som vandrare, friluftsfolk och kyrkfolk.

Medlemsavgift är 100 kr per år.

Tyvärr, kommentarformuläret är för närvarande avstängt.